Gizlilik ve Güvenlik

Son güncelleme 27.11.2020

theperde.com alan adı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) tüm hakları “Theperde” (kısaca “theperde.com” olarak anılacaktır) aittir. theperde.com, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

theperde.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) theperde.com’ye vermeleri gerekmektedir. theperde.com tarafından talep edilen bilgiler ve/veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; theperde.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, theperde.com’nin üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

theperde.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini theperde.com’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda theperde.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

b. theperde.com’nin üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

theperde.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. theperde.com’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, theperde.com’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

theperde.com, kullanıcılara ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

theperde.com tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, theperde.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

theperde.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. theperde.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarih İtibariyle yürürlülüğe girer.

Privacy and Security

Last updated 11/27/2020

All rights of the theperde.com domain name website (referred to as the “Site” for short) belong to “Theperde” (referred to as “theperde.com” for short). theperde.com will not disclose to third parties the personal information transmitted to it electronically by the users through the Site, except for the purposes and scope specified by the contracts with its members and users.

theperde.com determines and uses the IP addresses of users when necessary. IP addresses can also be used to identify users in general and to collect comprehensive demographic information.

Users are required to provide some personal information (such as name-surname, telephone, address or e-mail addresses) to theperde.com by filling in various forms on the Membership or Site and voting. Information requested by theperde.com and / or information provided by the user and / or information regarding transactions made through the Site; It can be used by theperde.com and its collaborators in various statistical evaluations, database creation and market research without revealing the identity of the members and the user, except for the purposes and scope determined by the contracts made with the members and users of theperde.com.

theperde.com will not disclose any of its personal interests to companies and third parties that theperde.com does not cooperate with, unless otherwise stated in this privacy policy. In the limited circumstances stated below, theperde.com may disclose users’ information to third parties, except for the provisions of this “Privacy Policy”. These situations are limited;

a. Laws, Statutory Decrees, Regulations etc. issued by the competent legal authorities and in force. Complying with the obligations imposed by legal rules such as

b. Fulfilling the requirements of the contracts made with the members and users of theperde.com and putting them into practice

c. Requesting information about users for the purpose of conducting a research or investigation duly carried out by the competent administrative and judicial authority.

d. When it is necessary to provide information to protect the rights or security of users.

theperde.com, to keep personal information strictly private and confidential; It undertakes to consider this as a confidentiality obligation and to take all necessary measures and to show the necessary care to ensure and maintain confidentiality, to prevent the unauthorized use of all or any part of confidential information from the public domain or its unauthorized use or disclosure to a third party. Although theperde.com takes the necessary information security measures, in the event that confidential information is damaged as a result of attacks on the Site and the system or is acquired by third parties, theperde.com will not have any responsibility.

theperde.com can obtain information about users and their use of the Site by using a technical communication file (Cookie-Cookie). The mentioned technical communication files are small text files that a website sends to the user’s browser to be stored in the main memory. The technical communication file facilitates the use of the internet by storing the status and preferences about a website. Technical communication file, how many people use a website; It can be used to obtain statistical information about for what purpose, how many times a person visits the website and how long he stays on the website It also helps to dynamically generate authorized marketing messages and content from user pages specially designed for users. The technical communication file is not created to receive data or any other personal information from the main memory or users’ e-mail addresses. Most browsers are primarily designed to accept the technical communication file; However, users can change their browser settings so that the technical communication file does not arrive or a warning is given when the technical communication file is sent.

Information obtained from users responding to periodic surveys organized by theperde.com within the Site is used by theperde.com or its collaborators for direct marketing, statistical analysis or database creation to these users.

theperde.com may unilaterally change the provisions of this Privacy Policy at any time by posting on the Site. The Privacy Policy provisions amended by theperde.com enter into force as of the date they are published on the Site.